Άλμα απομάκρυνσης από την Ευρώπη και την Αλήθεια το προσχέδιο νόμου για το ηλεκτρονικό τσιγάρο! Ανακοίνωση της alter eGo

Άλμα απομάκρυνσης από την Ευρώπη και την Αλήθεια το προσχέδιο νόμου για το ηλεκτρονικό τσιγάρο! Ανακοίνωση της alter eGo
Το προσχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύτηκε στις 10 Μαΐου, με στόχο την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/40/ΕΕ, ενώ ενσωματώνει με ακρίβεια όλες τις θετικότατες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, με το άρθρο 24 τις ΑΚΥΡΩΝΕΙ και έτσι απομακρύνεται από το πνεύμα και την λογική της Οδηγίας αυτής.

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία, όπως σωστά αποτυπώνεται στο άρθρο 21:

Α. Διαχωρίζει το ηλεκτρονικό τσιγάρο από τα καπνικά προϊόντα και επιβάλει ειδικούς διαφορετικούς κανόνες για αυτά.

Β. Επιβάλλει ελέγχους ποιότητας και διαφάνειας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Με τον τρόπο αυτό οι Έλληνες Καταναλωτές θα έχουν στην διάθεσή τους, ηλεκτρονικά τσιγάρα υψηλής ποιότητας.

Γ. Εισάγει πλήθος περιορισμών για τα περιεχόμενα και εκπεμπόμενα συστατικά, απαγορεύοντας την παρουσία επιβλαβών ουσιών πέραν  της νικοτίνης.

Δ. Συνεπώς, καθορίζει ότι η μόνη προειδοποίηση που πρέπει να υπάρχει στην συσκευασία των ηλεκτρονικών τσιγάρων είναι ότι η νικοτίνη είναι εξαιρετικά εθιστική ουσία, προστατεύοντας έτσι την χρήση από μη καπνιστές.

Με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Οδηγία και το άρθρο 21 του προσχεδίου νόμου, καθορίζει ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα προϊόν Υψηλής Ποιότητας, ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ λιγότερο βλαπτικό από το κάπνισμα, που απευθύνεται σε καπνιστές και μόνο. Και με αυτόν τον τρόπο, προσφέρει στους καπνιστές μια ακόμα λύση για την βελτίωση της υγείας τους.

 

Όμως, οι προσθήκες που έγιναν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία στο Ελληνικό Προσχέδιο Νόμου, με το άρθρο 24, ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ τις θετικές διατάξεις του άρθρου 21, γιατί εξισώνουν το ηλεκτρονικό τσιγάρο (που σύμφωνα με το άρθρο 21 δεν περιέχει κανένα βλαπτικό συστατικό πλην της νικοτίνης) με τα προϊόντα καπνού στους τομείς της Διαφήμισης και Χρήσης. Το άρθρο 24 είναι άλμα απομάκρυνσης από την Ευρώπη και την Αλήθεια. Με το άρθρο 24 η Ελληνική Κυβέρνηση :

Α. Με την απαγόρευση της διαφήμισης των ηλεκτρονικών τσιγάρων και της ταύτισής τους με τα καπνικά προϊόντα, Απαγορεύει στους Έλληνες Καπνιστές να μάθουν ότι υπάρχει μια ακόμα λύση για την βελτίωση της υγείας τους και άρα τους ωθεί να συνεχίσουν να καπνίζουν.

Β. Τιμωρεί όσους διέκοψαν το κάπνισμα και επέλεξαν το άτμισμα, να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό τους τσιγάρο, παρά μόνο αν γίνουν παθητικοί καπνιστές, αφού ταυτίζει τους περιορισμούς της χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων με εκείνους των καπνικών προϊόντων και άρα ωθεί τους ατμιστές να ξαναγυρίσουν στο κάπνισμα.

Υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση να αποσύρει το άρθρο 24 και να επανέλθει με νέο, όπου θα καθορίζονται ειδικοί κανόνες για την διαφήμιση και την χρήση των ηλεκτρονικών τσιγάρων, συμβατοί με τις προηγμένες υγειονομικά χώρες της Ευρώπης (ΑΓΓΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ) , οι οποίοι πρέπει να διασφαλίζουν προστασία των ανηλίκων και των μη καπνιστών, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν και το δικαίωμα της ενημέρωσης αλλά και το δικαίωμα της επιλογής.

ΖΗΤΑΜΕ από την Ελληνική Κυβέρνηση να κάνει το άλμα προς την Ευρώπη και την Αλήθεια, αντί να απομακρύνεται…