Ώρα να ακουστεί η φωνή μας!

Ώρα να ακουστεί η φωνή μας!
Ένα από τα προνόμια που έχουμε ως πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η δυνατότητα να συμμετέχουμε στη διαβούλευση σχετικών νομοθετημάτων και με αυτό τον τρόπο να γίνουμε συνδιαμορφωτές της ίδιας της πολιτικής της.  Μια τέτοια διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης για την οδηγία 2011/64 / EΚ του Συμβουλίου που αφορά την τρέχουσα φορολογία του καπνού στην ΕΕ, καθώς και τα νέα προϊόντα (ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα καπνού), είναι ήδη σε εξέλιξη.

Η οδηγία αποσκοπεί στο να ορίσει κανόνες σχετικά με τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά. Συγκεκριμένα, καθορίζει και ταξινομεί διάφορα προϊόντα καπνού ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και καθορίζει τους σχετικούς ελάχιστους συντελεστές και διάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι πολίτες, οι οικονομικοί φορείς, και οι λοιποί δημόσιοι ή μη οργανισμοί, που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη της οδηγίας μπορούν να εκφέρουν τη γνώμη τους σε ένα ερωτηματολόγιο ακολουθώντας το σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-excise-duties-applied-manufactured-tobacco-and-possible-taxation-novel-products_en#objective

Η διαβούλευση αυτή αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την τρέχουσα φορολογία του καπνού στην ΕΕ, καθώς και για τα νέα προϊόντα (ηλεκτρονικά τσιγάρα και προϊόντα καπνού). Οι απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν  στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα αποτελέσουν σημαντικό μέρος της ανάλυσης και των μελλοντικών προτάσεων της Επιτροπής. Τώρα είναι η ώρα να ακουστεί η φωνή μας και να συμβάλλουμε στην ορθή χάραξη της ευρωπαϊκής πολιτικής!

Γιατί μπορεί ο δεδηλωμένος στόχος της οδηγίας να είναι η διασφάλιση της ορθής λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, ωστόσο , η γενική εκτίμηση είναι ότι, η λογική του «ίσα κι όμοια» έχει επικρατήσει στο σχέδιο που έχει δημοσιοποιηθεί, εντείνοντας τον σιωπηλό πόλεμο της επιβολής βαριάς φορολογίας στα προϊόντα του ατμίσματος.

Είναι όμως πια, ηλίου φαεινότερον ότι, το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το άτμισμα εν γένει είναι οι καταλύτες που επιταχύνουν το τέλος του παραδοσιακού καπνίσματος. Μεγάλες, προηγμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, υπερέβησαν τα όποια τεχνητά εμπόδια και τοποθετήθηκαν ξεκάθαρα απέναντι στα κομβικά ζητήματα: το παθητικό άτμισμα είναι μύθος, το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποτελεί την πιο ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για τους καπνιστές που επιθυμούν να κόψουν το τσιγάρο.

Το παρασκηνιακό σενάριο που παίζεται, το έχουμε αντιληφθεί όλοι: το ηλεκτρονικό τσιγάρο να εξομοιωθεί νομικά και φορολογικά με το κάπνισμα, έτσι ώστε, αφενός να αποδυναμωθεί το κίνητρο των καπνιστών να κάνουν το μεγάλο βήμα και αφετέρου, να δυσκολεύσει η ζωή των ατμιστών. Με δυο λόγια, εξίσωση όχι μόνο όσον αφορά στη χρήση, αλλά και όσον αφορά στη φορολογική επιβάρυνση – τσιγάρο παραδοσιακό και τσιγάρο ηλεκτρονικό, ίσα κι όμοια εφ’ όλης της ύλης παρά τις καταφανείς αντίθετες ενδείξεις!

Γίνεται έτσι σαφές ότι, η, τεράστιας επιρροής, παγκόσμια βιομηχανία του τσιγάρου, με ατελείωτους υλικούς και άυλους πόρους στη διάθεσή της, διεξάγει έναν συνεχή πόλεμο, προκειμένου να επιβραδύνει την εξέλιξη του ατμίσματος και να δημιουργήσει παράλληλα τις προϋποθέσεις για ένα καινούργιο εναλλακτικό μέλλον για τον εαυτό της.

Αν πραγματικά επιθυμούμε να αποτρέψουμε τη βαριά φορολόγηση των προϊόντων ατμίσματος που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε τον χρόνο που απαιτείται για να συμπληρώσουμε το σχετικό ερωτηματολόγιο. Αυτή είναι η ευκαιρία να πούμε μεγαλοφώνως τη γνώμη μας!