Euronews: «Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη η πολιτική που ακολουθούν ορισμένες χώρες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο»

Euronews: «Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ευρώπη η πολιτική που ακολουθούν ορισμένες χώρες για το ηλεκτρονικό τσιγάρο»

Σε άρθρο του ευρωπαϊκού δικτύου Euronews, ο συντάκτης αναφέρει ως «τεράστια ευρωπαϊκή χαμένη ευκαιρία» το γεγονός ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό γνώσης σχετικά με τις ιδιαίτερα μικρές επιπτώσεις στην υγεία του ηλεκτρονικού τσιγάρου συγκριτικά με το κάπνισμα στους ευρωπαίους πολίτες. Καλεί επίσης τις υγειονομικές αρχές των κρατών-μελών της Ε.Ε. να ακολουθούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία γύρω από το ζήτημα, καθώς όπως παρατηρείται πολλές χώρες την «ξεπερνούν» και με ορισμένα μέτρα ουσιαστικά αποθαρρύνουν τους καπνιστές από το να βελτιώσουν την υγεία τους.


Ακολουθεί το άρθρο (διαβάστε το στο πρωτότυπο εδώ):

Για να μειωθεί η βλάβη στην υγεία από τη χρήση καπνού, συνιστάται η μετάβαση σε ένα εναλλακτικό μέσο πρόσληψης νικοτίνης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, όπως πιστεύουν πολλοί επαγγελματίες της υγείας, προσφέρουν αυτήν την προοπτική.

Όμως, υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ του τρόπου προσέγγισης αυτού του ζητήματος μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. Κάποιες χώρες ξεπερνούν τους ρυθμιστικούς κανόνες που τίθενται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία κι έτσι δεν ωφελούνται με τον ίδιο τρόπο οι ευρωπαίοι πολίτες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει την πιο προοδευτική προσέγγιση για τη μείωση της βλάβης από το κάπνισμα και το άτμισμα. Έτσι, από τους 6 εκατομμύρια Ευρωπαίους ατμιστές, οι μισοί σχεδόν, τα 2,9 εκατομμύρια, ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκ των οποίων το 1,5 εκατομμύριο έχει κόψει εντελώς το κάπνισμα. Οι αρχές της χώρας πραγματοποιούν διαρκώς έρευνες και υποστηρίζουν το άτμισμα, βασιζόμενοι στα επιστημονικά δεδομένα. Έτσι, η χώρα πια έχει πολύ χαμηλά ποσοστά καπνιστών, η επιτυχία αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό και στο άτμισμα, και οι δημόσιες υγειονομικές αρχές επικοινωνούν αυτά τα δεδομένα σε οργανωμένες καμπάνιες ενημέρωσης του κοινού.

(Η καμπάνια προώθησης του ηλεκτρονικού τσιγάρου “Vapril” στο βρετανικό κοινοβούλιο)

Τι κάνει όμως η Ευρώπη;

Οι κανόνες της Ε.Ε. για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθορίζονται από την Οδηγία για τα Προϊόντα Καπνού, η οποία στην τελευταία της αναθεώρηση ξεκάθαρα διαχωρίζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από τα παραδοσιακά προϊόντα καπνού, τοποθετώντας τα σε διαφορετική κατηγορία και θέτοντας αυστηρούς κανόνες για τη σωστή χρήση τους, την ασφάλεια και τον σχεδιασμό τους.

Αυτοί οι κανόνες θα ήταν αρκετοί ώστε να υποδείξουν στα κράτη-μέλη πώς να ρυθμίσουν στο εσωτερικό τους αυτά τα προϊόντα, όμως πολλές χώρες (σ.σ. όπως η Ελλάδα) ξεπερνούν αυτές τις ρυθμίσεις και εισάγουν μέτρα όπως είναι η επιπλέον φορολόγηση, η οποία όμως τελικά αποθαρρύνει τους καπνιστές από το να δοκιμάσουν τα εναλλακτικά προϊόντα.

Πρόκειται για μια χαμένη ευκαιρία μεγάλης κλίμακας για τη μείωση της βλάβης στην υγεία από το κάπνισμα, σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πιο ανησυχητικό όμως είναι το χάσμα μεταξύ του τι ισχύει για τις επιπτώσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου στην υγεία συγκριτικά με το κάπνισμα και του τι πιστεύουν οι καταναλωτές για αυτό. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2017, το 50% των πολιτών πιστεύουν ότι το άτμισμα είναι βλαβερό, ένα ποσοστό μάλιστα που αυξήθηκε σχεδόν σε όλες τις χώρες, από την προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα του 2014!

Και παρά τη θέσπιση πλαισίου κανόνων για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, οι ευρωπαίοι που συμμετείχαν στην έρευνα του Ευρωβαρόμετρου απάντησαν ότι οι ρυθμίσεις για το άτμισμα θα πρέπει να γίνουν αυστηρότερες!

Αυτό μπορεί να περιγραφεί μόνο ως «κρίσιμο χάσμα γνώσης». Τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα πρέπει να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα κράτη-μέλη ότι αυτά τα προϊόντα είναι επαρκώς ρυθμισμένα κι ότι δεν είναι τα ίδια με τα προϊόντα καπνού. Οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να γίνουν πιο ενεργές ώστε να προκαλέσουν μια κοινή προσέγγιση σε όλη την Ε.Ε., εάν θέλουν όλοι οι πολίτες να επωφεληθούν από αυτό το εναλλακτικό μέσο.

Το Ευρωβαρόμετρο αναφέρει μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει καλύτερη επικοινωνία αυτής της γνώσης και της προοπτικής των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο οι πολίτες σε ποσοστό 23% έχουν δει διαφήμιση του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ενώ σε άλλες χώρες, με υψηλότερα ποσοστά καπνίσματος μάλιστα, το ποσοστό πέφτει σε λιγότερο από 10%.

Οι καπνιστές στην Ε.Ε. θα πρέπει να λαμβάνουν ξεκάθαρη, ισορροπημένη και βασιζόμενη σε επιστημονικά στοιχεία πληροφόρηση, αλλά και πρόσβαση σε προϊόντα χαμηλότερου ρίσκου, που μπορούν να τους εμπνεύσουν ώστε να σταματήσουν το κάπνισμα.

Απαιτείται διόρθωση των εσφαλμένων αντιλήψεων

Σήμερα, οι αγγλικές κυρίως έρευνες έχουν ξεδιαλύνει τις αμφιβολίες που προέκυψαν σχετικά με τις επιπτώσεις αυτού του προϊόντος. Για παράδειγμα, καταδεικνύουν ότι η νικοτίνη διαδραματίζει πολύ μικρό ρόλο στη βλάβη που προκαλείται από το κάπνισμα, ενώ δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι το άτμισμα οδηγεί τους νέους ανθρώπους στο κάπνισμα. Επίσης, καταδεικνύεται ότι οι εσφαλμένες αντιλήψεις των καταναλωτών γύρω από το ζήτημα θα πρέπει να διορθωθούν, και ότι η φορολογική πολιτική δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τους καπνιστές από το να δοκιμάσουν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδια της Ε.Ε., οι Ευρωπαίοι σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζουν την προοπτική μείωσης της βλάβης στην υγεία τους με τη μετάβαση στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, και οι υγειονομικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να ενημερωθούν πρωτίστως οι ίδιες για τα σχετικά επιστημονικά δεδομένα, και εν συνεχεία να ενημερώσουν τους καταναλωτές. Απαιτείται μια προσέγγιση βασιζόμενη στα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις προοπτικές μείωσης αυτής της βλάβης από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και καλύτερη «επικοινωνία» αυτών των προϊόντων, όπως και ξεχωριστή ρύθμιση σε σχέση με τα προϊόντα καπνού.