Μακροχρόνια έρευνα αμερικάνικου πανεπιστημίου: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μακράν η πιο επιτυχημένη μέθοδος διακοπής του καπνίσματος

Μακροχρόνια έρευνα αμερικάνικου πανεπιστημίου: Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μακράν η πιο επιτυχημένη μέθοδος διακοπής του καπνίσματος
Νέα αμερικανική μελέτη διαπίστωσε ότι περίπου το 85% των καπνιστών χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην τελευταία τους προσπάθεια να σταματήσουν το κάπνισμα. Η ίδια έρευνα, που ήταν μακροπρόθεσμη, δείχνει επίσης ότι το ποσοστό διακοπής του καπνίσματος -42,4%- είναι υψηλότερο μεταξύ των μακροχρόνιων χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου και ότι οι προσπάθειες να κόψει κανείς το κάπνισμα (72,6%) συμβαίνουν  συχνότερα με το ηλεκτρονικό τσιγάρο από ό, τι με άλλα προϊόντα διακοπής καπνίσματος.

Η νέα έρευνα έγινε από το Τμήμα Οικογενειακής Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο και το δείγμα αφορούσε σε καπνιστές και διπλούς χρήστες (άτομα δηλαδή που και κάπνιζαν και χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό  τσιγάρο), προκειμένου να εξεταστεί η σχέση μεταξύ της μακροχρόνιας χρήσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου και η διακοπή του καπνίσματος για πάνω από 2 χρόνια.

Η μελέτη, που υποστηρίχθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις καπνιστές χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικό τσιγάρο στην τελευταία τους προσπάθεια να κόψουν το κάπνισμα, ενώ το ένα τέταρτο αυτών χρησιμοποίησε το ηλεκτρονικό τσιγάρο ως το μόνο βοήθημα για τη διακοπή του καπνίσματος.

Ο Δρ. Shu-Hong Zhu και η ομάδα του ρώτησαν 2.028 Αμερικανούς καπνιστές μεταξύ των ετών 2012 και 2014. Ως καπνιστές όρισαν «εκείνους που είχαν καπνίσει τουλάχιστον 100 τσιγάρα στη ζωή τους και κάπνιζαν κάθε μέρα ή μερικές ημέρες κατά τη στιγμή της έρευνας». Ομοίως,  χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου ήταν «αυτοί που χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό τσιγάρο τις τελευταίες 30 ημέρες πριν από την έρευνα». Οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν τηλεφωνικά στη μελέτη μέσα από μια τυχαία διαδικασία.

Tα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν έχουν αναγνωριστεί επισήμως ως βοηθήματα διακοπής του καπνίσματος στις ΗΠΑ. Νομικά, θεωρούνται ως προϊόντα καπνού και ως τέτοια ρυθμίζονται από την αμερικάνικη Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA).