Νέα έρευνα για τη ρύθμιση της αγοράς του ηλεκτρονικού τσιγάρου στις ΗΠΑ

Νέα έρευνα για τη ρύθμιση της αγοράς του ηλεκτρονικού τσιγάρου στις ΗΠΑ
Ξεκίνησε στις ΗΠΑ μεγάλη επίσημη έρευνα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, με σκοπό να καθοριστούν ρυθμιστικοί κανόνες για την αγορά του.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ ξεκίνησε πρόσφατα τη συλλογή πληροφοριών για την αγορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου, ώστε να αξιοποιηθούν τα στοιχεία και να διαμορφωθούν ρυθμιστικοί κανόνες για την ολοένα και αναπτυσσόμενη αυτή βιομηχανία. Ο βασικός στόχος της έρευνας είναι να καταγραφούν με ακρίβεια οι αγοραπωλησίες αλλά και οι κύριοι έμποροι και προμηθευτές.

Στην επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «Δεδομένης της αύξησης χρήσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η καταγραφή της αγοράς, οι πωλήσεις και η γενικότερη δραστηριότητα όσων ασχολούνται με αυτό».

Συγκεκριμένα θα καταγραφούν:

 • οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των σχετικών προϊόντων

 • τα ποσά που δαπανώνται για το μάρκετινγκ και τις διαφημίσεις

 • η τοποθέτηση των προϊόντων στα ΜΜΕ

  • οι ενέργειες για τη μη έκθεση του ανήλικου κοινού στα προϊόντα αυτά
   Σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή έπαιξε και το γεγονός ότι στις ΗΠΑ απαγορεύονται οι διαφημίσεις τσιγάρων, επιτρέπονται όμως αυτές των ηλεκτρονικών τσιγάρων. Αυτό προκάλεσε την ένσταση ορισμένων δικηγόρων που θεωρούν ότι θα πρέπει να εξισωθούν οι ρυθμιστικοί κανόνες όσον αφορά τα δύο αυτά προϊόντα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τις τεράστιες διαφορές τους. Όπως για παράδειγμα ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι έως και 95% λιγότερο βλαβερό από το συμβατικό.

   Τέλος, η διαδικασία της καταγραφής είναι ανοιχτή στα σχόλια του κοινού και αναμένεται να διαρκέσει συνολικά τρία χρόνια. Τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο και θα μελετηθούν έτσι ώστε να ρυθμιστεί κατάλληλα η αγορά.