Νέα κλινική μελέτη. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μειώνει την βλάβη της υγείας από το κάπνισμα σε επίπεδα αντίστοιχα με την πλήρη διακοπή

Νέα κλινική μελέτη. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο μειώνει την βλάβη της υγείας από το κάπνισμα σε επίπεδα αντίστοιχα με την πλήρη διακοπή
Νέα κλινική μελέτη έδειξε ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική μείωση της έκθεσης σε επιβλαβείς χημικές ουσίες που βρίσκονται στα κανονικά τσιγάρα. Αυτό με τη σειρά του βοηθά στη μείωση των κινδύνων εμφάνισης ασθενειών οι οποίες σχετίζονται με τον καπνό και που πιστεύεται ότι προκαλούνται από το συμβατικό κάπνισμα. Οι καπνιστές, οι οποίοι στρέφονται από το κάπνισμα προς το ηλεκτρονικό τσιγάρο, μάλιστα, μπορεί να έχουν αποτελέσματα αρκετά παρόμοια με τη διακοπή του καπνίσματος.


Οι ερευνητές μέτρησαν τις αλλαγές σε 15 βιοδείκτες έκθεσης σε επιβλαβή και δυνητικά επιβλαβή συστατικά (HPHCs). Σύμφωνα με την FDA, αυτά σχετίζονται άμεσα με κινδύνους εμφάνισης ασθενειών εξαιτίας του καπνίσματος, όπως ο καπνός και ιδίως οι νιτροζαμίνες, το μονοξείδιο του άνθρακα και οι αλδεϋδες κατά την εκπνοή, το αίμα και τα ούρα. Αυτά τα στοιχεία και άλλα εξετάστηκαν σε δείγμα 105 ενηλίκων καπνιστών κατά τη διάρκεια μιας πενθήμερης ελεγχόμενης δοκιμής.

Ο Δρ. Grant O’Connell, που συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε ότι οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα απείχε από τον καπνό και το άτμισμα εντελώς. Η δεύτερη ομάδα χρησιμοποιούσε μόνο ηλεκτρονικά τσιγάρα, ενώ η τρίτη έναν συνδυασμό ατμίσματος και καπνίσματος. «Είναι ενθαρρυντικό ότι, σε οκτώ από τους εννέα ουροποιητικού βιοδείκτες που μελετήσαμε, οι μειώσεις στα επίπεδα της HPHCs εκείνων που έκαναν αποκλειστικά χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου ήταν σχεδόν δυσδιάκριτες σε σχέση με εκείνες που είχαν οι καπνιστές που σταμάτησαν εντελώς το κάπνισμα κατά τη διάρκεια του ίδιου χρόνου. Η προφανής εξαίρεση ήταν η νικοτίνη», είπε ο O’Connell.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Toxicology Mechanisms and Methods, αποκάλυψε ότι στο αίμα των καπνιστών που σταμάτησαν το κάπνισμα και των χρηστών του ηλεκτρονικού τσιγάρου παρατηρήθηκε πάνω από 75% μείωση στα επίπεδα του μονοξειδίου του άνθρακα. Επιπλέον, και οι δύο ομάδες εμφάνισαν πάνω από 80% μείωση στα επίπεδα των πτητικών οργανικών ενώσεων, όπως 1-3 βουταδιένιο, βενζόλιο και ακρολεΐνη.

Στα επίπεδα νιτροζαμίνης, επίσης, παρατηρήθηκε μια μείωση της τάξεως 62% με 93% στην ομάδα του ηλεκτρονικού τσιγάρου και 66%  έως 98% στην ομάδα που έκοψε το κάπνισμα. Επιπλέον, στην τρίτη ομάδα που κάπνιζε κανονικά τσιγάρα και χρησιμοποιούσε και ηλεκτρονικό , οι ερευνητές παρατήρησαν «μείωση της έκθεσης σε HPHCs που ήταν σε γενικές γραμμές ανάλογη με τη μείωση του αριθμού των τσιγάρων που καπνίζονταν».