Πωλητής Χονδρικής/B2B

Υπεύθυνος για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας. Πραγματοποιεί επισκέψεις στα καταστήματα ή τα γραφεία των εταιρειών στην περιοχή ευθύνης του, παρουσιάζει τα προϊόντα της εταιρείας, συντάσσει οικονομικές προσφορές και διαπραγματεύεται τους όρους συνεργασίας. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του εταιρικού στόχου, την ικανοποίηση των πελατών και την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας μαζί τους.

Υπεύθυνος για την προώθηση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας. Πραγματοποιεί επισκέψεις στα καταστήματα ή τα γραφεία των εταιρειών στην περιοχή ευθύνης του, παρουσιάζει τα προϊόντα της εταιρείας, συντάσσει οικονομικές προσφορές και διαπραγματεύεται τους όρους συνεργασίας. Παράλληλα, είναι υπεύθυνος για την επίτευξη του εταιρικού στόχου, την ικανοποίηση των πελατών και την οικοδόμηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας μαζί τους

Αρμοδιότητες

 • Επιθετική και συστηματική ανάπτυξη νέων εταιρικών συνεργασιών.
 • Διατήρηση και δραστική ανάπτυξη υφιστάμενων εταιρικών συνεργασιών.
 • Παρακολούθηση & έλεγχος του κύκλου πώλησης και επίτευξης στόχου πωλήσεων.
 • Κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών και τήρηση εμπορικής πολιτικής.
 • Επίτευξη στόχων.
 • Εκπαίδευση των πελατών στα προϊόντα/υπηρεσίες της εταιρείας.
 • Χτίσιμο μακροχρόνιων συνεργασιών.
 • Παρακολούθηση του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς.

Βασικές Απαιτήσεις

 • Επιχειρηματικό πνεύμα και στόχο -προσήλωση στη πώληση και το αποτέλεσμα.
 • Ισχυρές διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.
 • Ικανότητα ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων εμπιστοσύνης με πελάτες.
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ.
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών.
 • Εμπειρία σε ανάπτυξη πελατολογίου Β2Β.
 • Επιθυμητή γνώση της αγοράς ηλεκτρονικού τσιγάρου.
 • Εργατικότητα και ισχυρή αποτελεσματικότητα - Αναζητούμε αυτούς που θέλουν να γίνουν κορυφαίοι.

Η εταιρία προσφέρει

 • Καθοδήγηση, υποστήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη.
 • Εταιρικό κινητό και έξοδα κίνησης.
 • Μισθό και ισχυρό σύστημα bonus επίτευξης στόχου πωλήσεων.

 

Στείλε Βιογραφικό