Γραμματεία Εμπορικής Διεύθυνσης

Υπεύθυνη για την οργάνωση της εμπορικής Δ/νσης και των επιθεωρητών του τμήματος.

Υπεύθυνη για την οργάνωση της εμπορικής Δ/νσης και των επιθεωρητών του τμήματος.

Γενικά Καθήκοντα

 • Τήρηση διαδικασιών της εμπορικής Δ/νσης
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου εμπορικής Δ/νσης
 • Reporting εμπορικής Δ/νσης
 • Δημιουργία των ηλεκτρονικών φορμών- εντύπων του τμήματος.
 • Ενημέρωση των ηλεκτρονικών φορμών -excel πχ φόρμες καταγραφής εξοπλισμού του δικτύου των καταστημάτων – συμβάσεων κλπ.
 • Ενημέρωσης του ERP- CRM σ ότι αφορά πελάτες (Άνοιγμα κωδικών – κατηγορίες τιμοκαταλόγους κλπ.)
 • Υπεύθυνη επικοινωνίας με το δίκτυο – χονδρική - ιδιόκτητα κυρίως για θέματα που αφορούν την λειτουργία
 • Υπεύθυνη συντονισμού προγράμματος εκπαίδευσης των επιθεωρητών
 • Γραμματειακή υποστήριξης των επιθεωρητών (ενημέρωση των ηλεκτρονικών φορμών excel κλπ)
 • Παρακολούθηση των μηνιαίων / ετήσιων στόχων επιθεωρητών
 • Παρακολούθηση του ημερήσιου προγράμματος των επιθεωρητών.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των εξοδολογίων των επιθεωρητών καθώς και των
 • μηνιαίων εξόδων των επιθεωρητών
 • Οργάνωση των ταξιδιών των επιθεωρητών ( εισιτήρια – ξενοδοχεία κλπ)
 • Παρακολούθησης του εβδομαδιαίου reporting καταστημάτων.
 • Υπεύθυνη Συνεννοήσεων με τις άλλες Δ/νσεις της εταιρίας για θέματα που αφορούν στην εμπορική διεύθυνση.
 • Υπεύθυνη τήρησης αρχείου συμβάσεων
 • Υπεύθυνη παραγγελίας υλικού τμήματος marketing

 

Προσόντα

 • Άτομο οργανωτικό με επαγγελματική ευσυνειδησία, δυναμισμό, φιλοδοξία, και ευελιξία.
 • Σπουδές σε ανώτερη ή ανώτατη σχολής με προτίμηση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση ERP συστήματος και MS Office
 • Ιδανική ηλικία 25 ετών και άνω.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε παρόμοια θέση.

 

Στείλε Βιογραφικό