Επιθεωρητής Καταστημάτων Λιανικής

Υπεύθυνος για την έναρξη λειτουργίας καταστήματος και την παρακολούθηση του σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας  για την ορθή, ομοιογενή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου.

Υπεύθυνος για την έναρξη λειτουργίας καταστήματος και την παρακολούθηση του σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας για την ορθή, ομοιογενή και αποδοτική λειτουργία του δικτύου.

Κύρια καθήκοντα θέσης

 

 • Καθημερνή συνεργασία με το προσωπικό του καταστήματος με στόχο την σωστή έναρξη λειτουργίας του καταστήματος αλλά και την βελτίωση της εξυπηρέτησης.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε θέματος που αφορά την έναρξη λειτουργίας του καταστήματος.
 • Καθοδήγηση Πωλήσεων σε όποιο τομέα χρειαστεί.
 • Εκπαίδευσή και αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού του καταστήματος.
 • Ανάλυση και εφαρμογή του manual εκπαίδευσης και λειτουργίας καταστήματος.
 • Εκπαίδευση - υποστήριξη των Μηχανογραφικών συστημάτων ERP & LOYALTIES στα καταστήματα.
 • Τεχνική Εκπαίδευση προϊόντων
 • Καταγραφή και αξιολόγηση προβλημάτων λειτουργίας και προτάσεις προς την διεύθυνση του καταστήματος και τα στελέχη της εταιρίας.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση του ωραρίου λειτουργίας και του πίνακα προσωπικού
 • Εκπαίδευση του Δικαιοπάροχου σε θέματα διαχείρισης του καταστήματος ( ταμείο – παραγγελίες – αποθήκη κλπ)
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της αρχικής παραγγελίας καταστήματος
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση της παραγγελίας βοηθητικού υλικού παρουσίασης των προϊόντων.
 • Αντικατάσταση υπευθύνου Καταστήματος ή πωλητή, κάλυψη βάρδιας σε περιπτώσεις ανάγκης

 

Εργασιακές απαιτήσεις

 • Η θέση απαιτεί άτομο δραστήριο οργανωτικό, ευέλικτο με επαγγελματική ευσυνειδησία, φιλόδοξο, με καλή γνώση των προϊόντων, με πολύ μεγάλη ικανότητα επικοινωνίας. ικανότητα διοίκησης, υποκίνησης και συντονισμού ομάδας
 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου.
 • Ομαδικό πνεύμα και δεξιότητα στη δημιουργία νέων στελεχών.
 • Ιδανική ηλικία 25 ετών και άνω.
 • Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών ως υπεύθυνος καταστήματος.
 • Πολύ καλή συνεργασία με τις άλλες δ/νσεις της εταιρίας.
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Παρακολούθηση τεχνικών σεμιναρίων που αφορούν τα προϊόντα της εταιρίας αλλά και τις τεχνικές πωλήσεων.
 • Γνώση της αγοράς (Ανταγωνισμού).
 • Γνώση των προϊόντων σε επίπεδο first level support.

 

Στείλε Βιογραφικό