Η Μεγάλη Βρετανία μίλησε… και έδειξε τα στοιχεία όπως είναι!

Η Μεγάλη Βρετανία μίλησε… και έδειξε τα στοιχεία όπως είναι!

Τα συνολικά συμπεράσματα του Δημόσιου Οργανισμού Υγείας της Αγγλίας για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Ο Δημόσιος Οργανισμός Υγείας (PHE) της Αγγλίας συνέταξε μια συνολική μελέτη με βάση όλες τις έρευνες που έχουν εκπονηθεί για το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

Η έκθεση αφορά στη χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ νέων και ενηλίκων, τη στάση του κοινού, την αποτελεσματικότητα στη διακοπή του καπνίσματος, όσο και ενημερώσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και τον ρόλο της νικοτίνης. Εξετάζει επίσης προϊόντα θερμαινόμενου καπνού.

Τα κύρια ευρήματα της μελέτης είναι:

-Το άτμισμα προκαλεί μόνο ένα μικρό μέρος των κινδύνων του καπνίσματος και η μετάβαση από το κάπνισμα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο προσφέρει σημαντικά οφέλη για την υγεία.

-Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα μπορούσαν να συμβάλουν σε τουλάχιστον 20.000 επιτυχημένες διακοπές του καπνίσματος στη Βρετανία.

-Η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου βελτιώνει τον ρυθμό μείωσης των καπνιστών.

-Πολλοί καπνιστές πιστεύουν λανθασμένα ότι το άτμισμα είναι τόσο επιβλαβές όσο και το κάπνισμα, ενώ το 40% των καπνιστών δεν έχουν δοκιμάσει καν το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

-Υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σχετικά με τη νικοτίνη: Λιγότερο από το 10% των ενηλίκων κατανοούν ότι οι περισσότερες βλάβες στην υγεία από το κάπνισμα δεν προκαλούνται από αυτή την ουσία.

-Οι χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου έχουν ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια στη Μεγάλη Βρετανία.

-Σύμφωνα με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν οδηγεί στο κάπνισμα. Η χρήση τους μάλιστα συνδέεται μόνο με όσους ήταν ή είναι καπνιστές.

 Ο καθηγητής John Newton, Διευθυντής για τη Βελτίωση της Υγείας του PHE δήλωσε:

«Κάθε λεπτό ένας άνθρωπος εισάγεται στο νοσοκομείο εξαιτίας του καπνίσματος, ενώ κάθε χρόνο πεθαίνουν 79.000 άνθρωποι μόνο στην Αγγλία.

Η νέα μας μελέτη ενισχύει τη διαπίστωση ότι το άτμισμα ενέχει μόνο ένα μέρος του κινδύνου που προκαλεί το κάπνισμα, αφού είναι κατά 95% λιγότερο επιβλαβές. Ωστόσο, περισσότεροι από τους μισούς καπνιστές πιστεύουν ψευδώς ότι ο ατμός είναι τόσο επιβλαβής όσο το κάπνισμα ή απλά δεν το γνωρίζουν!

Θα ήταν τραγικό εάν χιλιάδες καπνιστές που θα μπορούσαν να διακόψουν τη συνήθειά τους με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου αποθαρρυνθούν λόγω των εσφαλμένων φόβων τους».

Η καθηγήτρια Ann McNeill, επικεφαλής συγγραφέας και καθηγήτρια της Τοξικολογίας στο King's College London δήλωσε:

Προκαλεί μεγάλη ανησυχία το ότι οι καπνιστές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν  τι είναι αυτό που προκαλεί τη βλάβη στην υγεία τους. Όταν οι άνθρωποι καπνίζουν τσιγάρα, εισπνέουν ένα θανατηφόρο μείγμα 7.000 συστατικών καπνού, 70 εκ των οποίων είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο.

Οι άνθρωποι καπνίζουν για τη νικοτίνη, αλλά σε αντίθεση με ό, τι πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία, η νικοτίνη προκαλεί ελάχιστη ή και καθόλου βλάβη. Ο τοξικός καπνός είναι ο ένοχος και η συντριπτική αιτία όλων των ασθενειών και του θανάτου που σχετίζονται με το κάπνισμα. Πλέον, υπάρχουν περισσότεροι εναλλακτικοί τρόποι λήψης νικοτίνης από ποτέ, όπως τσιρότα νικοτίνης, ρινικό σπρέι, παστίλιες και ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Η καθηγήτρια Linda Bauld, συγγραφέας και καθηγήτρια Πολιτικής Υγείας, University of Stirling και Πρόεδρος της Συμπεριφορικής Έρευνας για την Πρόληψη του Καρκίνου, Cancer Research UK δήλωσε:

Εκφράστηκε η ανησυχία ότι η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα οδηγήσει τους νέους στο κάπνισμα. Ωστόσο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η έρευνα δείχνει σαφώς ότι η τακτική χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων μεταξύ νέων που δεν έχουν καπνίσει παραμένει αμελητέα, λιγότερο από 1%, και το κάπνισμα των νέων συνεχίζει να μειώνεται με ενθαρρυντικό ρυθμό. Πρέπει να παρακολουθούμε στενά αυτές τις τάσεις, αλλά μέχρι στιγμής τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν λειτουργούν ως πυλωροί για το  κανονικό κάπνισμα μεταξύ των νέων.

Το PHE καλεί τέλος τους καπνιστές και έναν αριθμό φορέων να ενεργήσουν βάσει των αποδεικτικών στοιχείων…