Βοηθός Λογιστή

Αναφέρεται στον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Οι καθημερινές αρμοδιότητες του, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση των βιβλίων της εταιρείας, τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών στο λογιστικό πρόγραμμα (εισπράξεις, δαπάνες), τη συμφωνία τραπεζών, πελατών, προμηθευτών καθώς και το Reporting λογιστηρίου.

Αναφέρεται στον προϊστάμενο του λογιστηρίου. Οι καθημερινές αρμοδιότητες του, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την τήρηση των βιβλίων της εταιρείας, τον έλεγχο και την καταχώρηση των παραστατικών στο λογιστικό πρόγραμμα (εισπράξεις, δαπάνες), τη συμφωνία τραπεζών, πελατών, προμηθευτών καθώς και το Reporting λογιστηρίου.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Προϋπηρεσία 2 – 3 ετών σε αντίστοιχη θέση.
 • Καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ./ Ε.Λ.Π.
 • Εμπειρία σε τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας.
 • Ευχέρεια στη χρήση προγραμμάτων ERP (γνώση προγραμμάτων EpsilonNet θα εκτιμηθεί).
 • Καλή γνώση των εφαρμογών του MS Office (Excel, Outlook, Word) Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Ευελιξία, προθυμία, εργατικότητα και ομαδικότητα.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους.

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες

 • Καταχώρηση και έλεγχος όλων των καθημερινών κινήσεων του λογιστηρίου (αγορές, δαπάνες, πάγια, πληρωμές, εισπράξεις κλπ.)
 • Διαχείριση Φακέλων Εισαγωγής
 • Οικονομικές αναφορές (reporting) προς την διοίκηση της εταιρείας
 • Έλεγχος και συμφωνία ταμείου, τραπεζών.
 • Συμφωνίες προμηθευτών, πελατών.
 • Οργάνωση γραφείου και Αρχειοθέτηση

 

Στείλε Βιογραφικό