Διευθυντής Marketing

Hγείται των εξερχόμενων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Έχει την ευθύνη της παρουσίασης των προϊόντων μας με τρόπους που θα ενισχύουν την εμπορική μας επωνυμία και θα αυξάνουν τις πωλήσεις μας. Θα πρέπει να έχει δημιουργικότητα και ποσοτική σκέψη, εξοικείωση με διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ προϊόντων, όπως με καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στρατηγικές καθορισμού τιμών.

Hγείται των εξερχόμενων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ της εταιρείας μας. Έχει την ευθύνη της παρουσίασης των προϊόντων μας με τρόπους που θα ενισχύουν την εμπορική μας επωνυμία και θα αυξάνουν τις πωλήσεις μας. Θα πρέπει να έχει δημιουργικότητα και ποσοτική σκέψη, εξοικείωση με διάφορες τεχνικές μάρκετινγκ προϊόντων, όπως με καμπάνιες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στρατηγικές καθορισμού τιμών.

Ο στόχος σας θα είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση των πιο επικερδών σχεδίων για την τοποθέτηση και προώθηση των προϊόντων μας.

Ευθύνες

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων marketing για ολόκληρο τον οργανισμό (ή επιχειρηματικούς τομείς και εμπορικά σήματα εντός ενός οργανισμού) προκειμένου να προσελκύσει πιθανούς πελάτες και να διατηρήσει τους υπάρχοντες.
 • Ανάπτυξη επιτυχημένων καμπανιών marketing και παρακολούθησης αυτών από την δημιουργία έως την εφαρμογή και εκτέλεση τους
 • Διαμόρφωση, άμεσος και συντονισμός δραστηριοτήτων marketing και πολιτικών για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 • Δημιουργία ελκυστικού περιεχόμενο για τον ιστότοπο μας που προσελκύει τις πελατειακές ομάδες-στόχους μας
 • Σχεδιασμός και επίβλεψη της υλοποίησης όλων των εμπορικών σημάτων (δημιουργικό, μέσα ενημέρωσης)
 • Απευθείας συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρείας (Εμπορικό, Πωλήσεων, Οικονομική διεύθυνση) για να επιτύχετε βέλτιστα αποτελέσματα
 • Απευθείας συνεργασία με προμηθευτές, για την εφαρμογή του κοινού σχεδίου επικοινωνίας, προκειμένου να απορροφήσετε τον συμφωνημένο οικονομικό προϋπολογισμό
 • Υπεύθυνος για την άριστη εκτέλεση του σχεδίου επικοινωνίας με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό, τους στόχους και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες (διαφημιστικές εταιρείες και καταστήματα) για το συντονισμό και την υλοποίηση των προσφορών
 • Παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης των διαφημιστικών καμπανιών, διαχείριση του προϋπολογισμού marketing και διασφάλιση ότι όλο το υλικό marketing είναι σύμφωνο με την ταυτότητα της επωνυμίας μας

 

Εργασιακές απαιτήσεις

 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε οργανωμένο τμήμα marketing
 • Πτυχίο Μάρκετινγκ ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Γνώση της διαφημιστικής αγοράς
 • Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας
 • Υψηλή αίσθηση ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και καινοτόμες σκέψεις
 • Αυτενέργεια, ενθουσιασμός και πάθος για το αποτέλεσμα
 • Ισχυρό ομαδικό πνεύμα
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)Εξαιρετική γνώση ελληνικών και αγγλικών (γραπτά και προφορικά)

 

Στείλε Βιογραφικό