Επιβεβαίωση Ηλικίας

Θα πρέπει να είστε 18 ετών ή παραπάνω για να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.
Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται μόνο σε ενήλικες.

Μελέτη Εργαστήριου Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας FAME LAB


Οι άμεσες επιδράσεις του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος Ηλεκτρονικού Τσιγάρου στο αναπνευστικό


Σας παρουσιάζουμε την 1η ελληνική κλινική έρευνα στην οποία, το FAME Lab, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας συμπεριέλαβαν το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο ερευνητικό πρόγραμμα «Πνοή» το οποίο αφορά σε καινοτόμες μελέτες σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία.

Τους τελευταίους μήνες, οι φορείς που συνεργάζονται στο πρόγραμμα «Πνοή» διεξήγαγαν μια μελέτη για τις άμεσες επιδράσεις του ενεργητικού και του παθητικού καπνίσματος ηλεκτρονικού τσιγάρου την υγεία του ανθρώπου. Για πρώτη φορά στον Κόσμο, οι επιδράσεις αυτές συγκρίθηκαν με εκείνες που προκαλεί το ενεργητικό και το παθητικό κάπνισμα του κοινού τσιγάρου. Οι υπεύθυνοι της επιστημονικής ομάδας ήταν ο Δρ. Ανδρέας Φλουρής, ο Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Τζιαμούρτας και ο Καθηγητής Γιάννης Κουτεντάκης.

Στη μελέτη συμμετείχαν 15 καπνιστές και 15 μη‐καπνιστές άνδρες και γυναίκες. Όσον αφορά το ενεργητικό κάπνισμα, μελετήθηκαν οι επιπτώσεις καπνίσματος δύο τσιγάρων σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Σχετικά με το παθητικό κάπνισμα, μελετήθηκαν οι επιπτώσεις της έκθεσης για μια ώρα σε συνθήκες παθητικού καπνίσματος κοινού τσιγάρου και ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Τα αποτελέσματα της μελέτης σχετικά με το ενεργητικό κάπνισμα έδειξαν ότι το κοινό τσιγάρο προκαλεί εμφανή απόφραξη των αεραγωγών. Αντίθετα, η χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου έδειξε μια μικρή αλλά στατιστικά και κλινικά ασήμαντη αποφρακτική τάση.

Σχετικά με το παθητικό κάπνισμα, βρέθηκε ότι ακόμη και μια ώρα έκθεσης σε παθητικό κάπνισμα κοινού τσιγάρου προκαλεί σοβαρές βλάβες στην λειτουργία της αναπνοής, αφού η πλειονότητα των δεικτών που εξετάστηκαν είχαν επηρεαστεί αρνητικά. Η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα του ηλεκτρονικού τσιγάρου προκάλεσε εμφανείς αλλαγές σε δύο από τους 12 αναπνευστικούς δείκτες οι οποίοι μελετήθηκαν, υποδηλώνοντας έτσι μικρής έκτασης απόφραξη.

Δεδομένου ότι η μελέτη αυτή εστιάστηκε αποκλειστικά στις άμεσες συνέπειες του ενεργητικού και του παθητικού καπνίσματος ηλεκτρονικού τσιγάρου στην πνευμονική λειτουργία, είναι απαραίτητο να μελετηθούν εις βάθος πιθανές επιπτώσεις σε άλλα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (π.χ., καρδιαγγειακό, ανοσοποιητικό, ενδοκρινικό) καθώς και οι συνέπειες μακροχρόνιας χρήσης αυτού του προϊόντος ή υψηλότερων συγκεντρώσεων νικοτίνης στο υγρό αναπλήρωσης.Διαβάστε την μελέτη αναλυτικά

ή

Συνδεθείτε στο δικτυακό χώρο της FAME Lab